Projekční činnost ve výstavbě

Ing. Jiří Koutný – projektant pozemních staveb

Architektonická studie
Potřeby každého člověka jsou zcela jistě originální. Již při samotném návrhu stavby je důležité zohlednit Vaše požadavky a nalézt pro ně to nejvhodnější řešení.

3D vizualizace
Pro zpracování projektu využívám program Archicad. Díky zobrazení modelu v trojrozměrném prostoru se výrazně zlepšuje prostorová představa o dané stavbě či konstrukci.

Projektová dokumentace
Zpracovávání projektové dokumentace vychází z navržené studie stavby a podrobně zpracovává jednotlivé konstrukce a technická a technologická řešení dané stavby v potřebném stupni projektové dokumentace.

Inženýrská činnost
Jedná se o řešení potřebných povolení v rozsahu konkrétního projektu.

Projekt novostavby od A po Z
Nabízíme ucelené řešení stavebního záměru od prvotní myšlenky zákazníka přes studii, 3D vizualizace, stavební řízení, realizaci stavby až k jejímu dokončení. Ve spolupráci s rodinou firmou Kudela totiž dokážeme zákazníkům fázi projektu a fázi výstavby sloučit a tím šetřit čas a finance.

Dozorování staveb

Koordinace a stavební dozory .